ยืนยันการชำระเงิน
แจ้งการโอนเงิน

หากท่านได้ทำการโอนเงินให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน เพื่อทางบริษัท จะได้ทำการตรวจสอบการโอนเงิน และ ดำเนินการออกตั๋วให้ท่านทันที ขอบคุณค่ะ
ยืนยันการชำระเงิน : Confirm Payment
ติดต่อเรื่อง :
ชื่อผู้ติดต่อ :
Email :
เบอร์โทรติดต่อ :
ธนาคาร (BANK) :
ยอดเงินที่ชำระ :
วันที่ชำระเงิน :
เวลาที่ชำระเงิน :
ID Booking :
ชื่อพนักงาน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กรุณาใส่รหัสป้องกัน SPAM :
แนบไฟล์ :
 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ให้ครบทุกช่อง
               : ระบุ ID booking เมื่อท่านสั่งซื้อตั๋วออนไลน์ผ่าน
                 หน้าเว็บ BKKFLY.COM
               : ระบุชื่อพนักงานเมื่อท่านสั่งซื้อตั๋วผ่านพนักงาน