HOKKAIDO HAKODATE SNOW FESTIVAL (FANDAY)
เชื่อมั่นกับบริการ ที่แสนประทับใจกับ TOURBKK.COM  ด้วยประสบการณ์ ให้บริการมานานมากกว่า 10ปี กับงานท่องเที่ยวที่ครบวงจร พร้อมเครื่องหมายการันตีจากองค์กรชั้นนำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ท่านจึงมั่นใจได้ กับบริการด้วยคุณภาพของเรา

HILIGHT

 

 • ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนซึ่งส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณี ที่ จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
 • เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ
 • เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์อเมริกาตะวันตก “ทำเนียบรัฐบาลเก่า” และ “หอนาฬิกาซัปโปโร”
 • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกจากแสงเทียนริมคลองโอตารุ OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL
 • ชมเทศกาลหิมะ ซัปโปโร เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งจัดทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 • ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติและพบกับเมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
รหัสทัวร์ : tbjph3tgjf03
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 70,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 10 มื้อ
LINE it!

 • วันที่
  1

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

   

  เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น

  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

  2355
  วันที่
  2

  เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

  จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ หนึ่งในเมืองท่าแรกๆ ของญี่ปุ่นที่เปิดประตูสู่การค้ากับต่างประเทศ เมื่อ 150 กว่าปีมาแล้ว เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะ และอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของฮอกไกโด

   

  0820

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  ท่าเรือและโกดังอิฐแดง

  ท่าเรือและโกดังอิฐแดง สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี่ เป็นโกดังเก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบัน โกดังทั้ง 5 หลังนี่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้า โดยใช้ชื่อ แหล่งช้อปปิ้ง HAKODATE FACTORY มีทั้ง ร้านขายสินค้าที่ระลึก, ร้านอาหาร, โรงเบียร์, ร้านขนมหวาน, ร้านทำเครื่องแก้ว และ กล่องดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีอาคารที่ทำการไปรษณีย์เก่าสมัยเมจิ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 อาคารหลังนี่ถูกใช้เป็นที่ทำการไปรษณีย์ของเมือง จนถึงปี ค.ศ. 1962 ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า หรือเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

   

  ย่านโมโตมาจิ

  “ย่านโมโตมาจิ” ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประตูการค้าระหว่าประเทศในปี 1854 มีพ่อค้าจำนวนมากจากรัสเซีย,จีน และ ประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บริเวณย่านนี่ มีการสร้างถนน และ อาคาร ที่ได้รับอิทธฺพลมาจากต่างชาติ ซึ่งยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี่ ด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือ และ อาคารแบบตะวันตก เช่น โบสถ์ต่างชาติ, อาคารกงสุลเก่าแก่ และ สถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก ตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่ง ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านชมความงามของ ถนน Hachiman-Saka Slope เป็นถนนเนินเขาที่ลาดตัวลงไป จนถึงทะเลที่ด้านล่าง ซึ่งหากยืนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ,ท้องทะเลและภูเขาที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามนั่นเอง เนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงทำให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ

   

  ภูเขาฮาโกดาเตะ

  “ภูเขาฮาโกดาเตะ” นำท่านขึ้นกระเช้าไปยังจุดชมวิวที่ถูกขนานนามเป็น 1 ใน 3 ของโลก ที่มีวิวสวยงาม (โดยการส่งเสริมท่องเที่ยวญี่ปุ่น ) ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งมีความสูง 334 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมื่อมองลงมาจะเห็นตัวเมืองที่ขนาบด้วยทะเล ทั้ง 2 ด้าน ยิ่งในยามค่ำคืน จะเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนในเมือง ส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณี ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

   

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ค่ำ

  ที่พัก HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

  ที่พัก
  วันที่
  3

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  หอคอย โกเรียวกาคุ

  “หอคอย โกเรียวกาคุ” เป็นหอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชมวิว “ป้อมโกเรียวกาคุ” ได้อย่างชัดเจน แบบ 360 องศา ป้อมโกเรียวกาคุ หรือ ป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นรูปดาวแบบตะวันตกซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อก่อนหมดสมัยเอโดะ เพื่อปกป้องเมืองฮาโกดาเตะจากมหาอำนาจตะวันตกแต่เมื่อไม่กี่ปีต่อจากนั้นที่นี่ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นจากการสำเร็จราชการของผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองสมัยเมจิ ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

   

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อรฮาโกดาเตะ

  “สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ” สวนตั้งอยู่ในบริเวณเขตน้ำพุร้อน ทำให้สามารถปลูก และจัดแสดงพืชเขตร้อนในเรือนกระจกได้กว่า 300 ชนิด นอกจากจะได้ชมดอกไม้สวยๆตลอดปีแล้วยังมีบ่อน้ำพุร้อนสำหรับลิงหิมะที่จะมาแช่ออนเซ็นกันในช่วงธันวาคมจนถึงต้นพฤษภาคม

   

  หุบเขาจิโกกุดานิ

  “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติ ที่ กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ ผุดขึ้นมา ไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมี ศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน

   

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ

  MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า

  ที่พัก
  วันที่
  4

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  ภูเขาไฟอุสุ

  “ภูเขาไฟอุสุ” เป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 729 เมตร และยังเคยปะทุถึง4ครั้งในรอบ 100 ปี ครั้งล่าสุดได้ระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 จากจุดนี้ท่านจะเห็น“ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่เมื่อประมาณ 50 ปี ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอีกด้วย

   

  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

   

  “หมีสีน้ำตาล” ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลตามอัธยาศัย

   

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

   

  นาฬิกาไอน้ำโบราณ

  “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้นนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน

   

  ถนนซาไคมาจิ

  “ถนนซาไคมาจิ” ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณโดยเฉพาะร้านขายเครื่องแก้วจะมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งแก้วที่เป่า ให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์แมนกลมๆ แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ

   

  งานประดับแสงเทียนคลองโอตารุ

  “งานประดับแสงเทียนของเมืองโอตารุ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรือ OTARU SNOW LIGHT PATH) เป็นเทศกาลโรแมนติกในฤดูหนาวที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในช่วงเทศกาลนี้ สถานที่ต่างๆในเมือง จะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยโคมไฟ และแสงเทียน หิมะสีขาวตัดกับแสงไฟสีเหลืองทองสะท้อนผิวน้ำในคลองโอตารุ ให้ท่านได้สัมผัสความโรแมนติก และเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

   

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ค่ำ

  KIRORO HOTEL หรือเทียบเท่า

  ที่พัก
  วันที่
  5

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  คิโรโระ สกีรีสอร์ท

  ให้ท่านได้ ตื่นตากับ “หิมะ” อันขาวโพลน และสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย ว่าจะสนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือจะสนใจลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ

   

   

  อาคารรัฐบาลเก่า

  “อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิมกับสมัยก่อน เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของฮอกไกโด

   

  หอนาฬิกาโบราณ

  “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ปัจจุบันประกาศให้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรม

   

  ทานูกิโคจิ

  “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า และช้อปปิ้งกันต่อที่ย่าน “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้า และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย

   

  เทศกาลหิมะซัปโปโร

  “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมสถานที่ จัดงาน ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโอโดริสถานที่จัดงานหลัก ย่านซึซึกิโนะ และคอมมิวนิตี้โดม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการรังสรรค์มาเป็นผลงานชิ้นเอกได้อย่าง วิจิตรงดงาม โดยช่างมากฝีมือประเทศต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นผลงานมีทั้งจำลองมาจากสถานที่สำคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

   

  NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า

  ที่พัก
  วันที่
  6

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

  1055

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  1645
 • ข้อตกลง และ เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์
  อัตราค่าบริการนี้รวม :

   1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไม่อาจกำหนดเองได้ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีค่าใช่จ่ายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

   2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

   หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจ้งขอห้องพักดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วัน

   3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

   การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินใดให้แก่ท่านได้

   4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

   5.ค่าน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1 ใบ

   ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

   6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

   - กรณีผู้เดินทางอายุ 6 เดือน - 75 ปี จะมีสิทธิรับ 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

   - กรณีผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

   หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

   กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

   1. กรณีผุ้เดินทาง ไม่เดินทางไป - กลับพร้อมคณะ 

   2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ

   3. กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย 

   *** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

    


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมcvc :

   1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

   2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

   3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

   4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

   5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

    


  เงื่อนไขการจองทัวร์ :

   1. กรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

   2. กรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว หากเกิดข้อผิดพลาด

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดความดูแลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกกรณี

    การชำระค่าบริการ

   1 กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท

   2 กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 30 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

   3 กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

    


  หมายเหตุ :

   1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด

   2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ที่จำเป็น

   4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, และ การนำสิ่งของที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

   5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

   6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

    

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (เตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)  
08 ก.พ. 2560 - 13 ก.พ. 2560 73,900 83,400 68,900 64,900
09 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2560 73,900 83,400 68,900 64,900
10 ก.พ. 2560 - 15 ก.พ. 2560 70,900 80,400 66,900 64,900