SHIRAKAWAGO LIGHT UP 2017
เชื่อมั่นกับบริการ ที่แสนประทับใจกับ TOURBKK.COM  ด้วยประสบการณ์ ให้บริการมานานมากกว่า 10ปี กับงานท่องเที่ยวที่ครบวงจร พร้อมเครื่องหมายการันตีจากองค์กรชั้นนำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ท่านจึงมั่นใจได้ กับบริการด้วยคุณภาพของเรา

HILIGHT
 • บินตรงลงนาโกย่า
 • ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทนาโกย่า 
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะชมการแสดงแสงสี ประดับไฟในฤดูหนาว 
 • นมัสการองค์พระะศากยมุนีและป้ายฝรพระหัตถ์ในหลวง ร.9 ที่วัดนิไทยจิ วัดไทยประจำญี่ปุ่น 
 • ชมเทศกาลงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
 • ช๊อปปิ้งย่านซาคาเอะ 
รหัสทัวร์ : tbjp10btgjf06
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
LINE it!

 • วันที่
  1

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

   

  ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย

   

  2100
  วันที่
  2

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย

  เที่ยวบินที่ TG644

  0005

  เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  0730

  ปราสาทนาโกย่า

  ปราสาทนาโกย่า ปราสาท ที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี .. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ในปี .. 1959 และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงาม อันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย

   

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่า พนมมือ โครงสร้างบ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ *** ชมงานประดับแสงไฟ (Light Up) ไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ในฤดูหนาวที่หิมะหนา จะเปิดไฟจัดแสงสีต่างๆ สว่างไสวไปทั่วทั้งหมู่บ้านสวยงามจนทำให้นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลกันมาชมเป็นประจำทุกปี

   

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ค่ำ

  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

  ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

   

  ที่พัก
  วันที่
  3

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  ย่านซันมาชิซึจิ

  “ซันมาชิซึจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน แต่ละหลังอย่างกลมกลืน

   

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  ฮิดะ ฟุนะยะมะ สโนว์ รีสอร์ท

  ฮิดะ ฟุนะยะมะ สโนว์ รีสอร์ท” ให้ท่านได้ ตื่นตากับ “หิมะ” อันขาวโพลน และสนุก กับกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย ว่าจะสนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือจะสนใจลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ในการเล่นทุกชนิด)

   

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ

  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

  ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

   

  ที่พัก
  วันที่
  4

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  ปราสาทอินุยะมะ

  ปราสาทที่ได้รับการขึ้นเป็นสมบัติแห่งชาติ หอคอยปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นหอคอยเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถชมวิวสวยงามได้ทุกทิศทาง หากวันไหนที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาออนตาเกะได้อีกด้วย

   

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  เที่ยง

  ปราสาทขนมหวาน

  “SWEET CASTLE หรือ OKASHI NO SHIRO” ตัวอาคารสีขาวภายนอกนั้นได้ต้นแบบมาจาก อาคารรัฐบาลสีแดงที่ฮอกไกโด ภายในมีการจัดแสดงผลงานที่สร้างจากน้ำตาลกว่า 200 ชิ้น ** ให้ท่านได้ทานขนมหวานบุฟเฟ่ต์ แบบโฮมเมดที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดกันอย่างจุใจ

   

  มิตซุยเอ้าท์เล็ต

  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

   

  นะบะนะ โนะ ซะโตะ

  “นะบะนะ โนะ ซะโตะ (nabana no sato)” นำท่านชมงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาว “Nabana no sato Winter Illumination” งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ขึ้นชื่อเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

   

  NAGASHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

  ที่พัก
  วันที่
  5

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เช้า

  วัดนิไทจิ

  “วัดนิไทจิ” วัดไทยประจำญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ณ บริเวณเชิงเขาคาคุโอะซัน นำท่านกราบนมัสการขอพร “องค์พระศากยมุนี” และ “ป้ายฝีพระหัตถ์” พระที่องค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานไว้สำหรับนำไปประดิษฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมบันทึกภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระวิหาร

   

  ย่านซาคาเอะ

  ซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโกย่า ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าแบรนด์ นมอย่างจุใจ

   

  เอออน พลาซ่า

  “เอออน พลาซ่า” ศูน ย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และ ยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่าน ได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย

   

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

  วันที่
  6

  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647

  0030

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  0430
 • ข้อตกลง และ เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์
  อัตราค่าบริการนี้รวม :

   1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไม่อาจกำหนดเองได้ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีค่าใช่จ่ายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

   2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

   หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจ้งขอห้องพักดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วัน

   3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

   การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินใดให้แก่ท่านได้

   4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

   5.ค่าน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1 ใบ

   ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

   6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

   - กรณีผู้เดินทางอายุ 6 เดือน - 75 ปี จะมีสิทธิรับ 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

   - กรณีผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

   หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

   กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

   1. กรณีผุ้เดินทาง ไม่เดินทางไป - กลับพร้อมคณะ 

   2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ

   3. กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย 

   *** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

    


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมcvc :

   1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

   2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

   3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

   4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

   5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

    


  เงื่อนไขการจองทัวร์ :

   1. กรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

   2. กรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว หากเกิดข้อผิดพลาด

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดความดูแลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกกรณี

    การชำระค่าบริการ

   1 กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท

   2 กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 30 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

   3 กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

    


  หมายเหตุ :

   1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด

   2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ที่จำเป็น

   4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, และ การนำสิ่งของที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

   5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

   6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

    

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (เตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)  
22 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900
23 ม.ค. 2560 - 28 ม.ค. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900
29 ม.ค. 2560 - 03 ก.พ. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900
30 ม.ค. 2560 - 04 ก.พ. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900
05 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900
06 ก.พ. 2560 - 11 ก.พ. 2560 47,900 54,900 44,900 41,900