วิธีการชำระเงิน (How to pay)
  • ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM ซึ่งทางเรามีให้เลือกหลากหลายธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยใช้ชื่อบัญชีบุคคลในนาม
    "นาย วิรัชย์พนธ์ ตันอริยกุล" เท่านั้น

  • เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์เอกสารการชำระเงิน (pay in slip)
    กลับมาที่ 02-728 4531 พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยค่ะ


  • หมายเหตุ :
    กรุณาอย่าหลงเชื่อให้โอนเงิน เข้าบัญชีบุคคลอื่นๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โปรดระมัดระวัง กรุณาโอนเงินเข้าชื่อบัญชี "นาย วิรัชย์พนธ์ ตันอริยกุล" เท่านั้น หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวิรัชย์พนธ์ 081-552-6245 หรือติดต่อทางอีเมล์ viratpon@bkkfly.com